KemData

19/3-03:
Datablad.
Hent datablad her :  kemdata.pdf
01/12-02:
Nye opdateringer til rådighed.
20/1-03:
Demonstrationsmøder om IT-redskaber til kemikaliehåndtering afholdes hos DTC d.11/3-03

Miljødatabase for virksomhedernes kemikalieoplysninger

Oprindeligt udviklet for Frederiksborg Amt i forbindelse med en kortlægning af kemikalieforbruget i udvalgte virksomheder i amtet..

Kontaktos for yderligere oplysninger for yderligere oplysninger: email : info@ic.dk

Se datablad (pdf) : kemdata.pdf

Partner:

Dank Toksikologi Center
Kogle Alle 2
2970 Hørsholm

www.dtc.dk

Med KemData kan man få overblik over virksomhedens forbrug af kemikalier, og deres farlighed.

Med databasen følger et omfattende stof referencebibliotek med bla.de officielle lister:

  • LOFS (Listen Over Farlige Stoffet)
  • LOUS (Listen Over Uønskede Stoffer)
  • Einecs

Ved inddatering i KemData sikres at de rigtige informationer er til stede ved registreringen af kemikalier. 

 

 

Krav til system.